Tầng 14 – 1PN THE MARQ 1.000$ | Cho thuê Căn Hộ 1 Phòng ngủ Hạng Sang Quận 1 THE MARQ, Tầng 14, Giá thuê 1.000$ tháng View landmark 81

Tầng 14 – 1PN THE MARQ 1.000$ | Cho thuê Căn Hộ 1 Phòng ngủ Hạng Sang Quận 1 THE MARQ, Tầng 14, Giá thuê 1.000$ tháng View landmark 81

• Diện tích 50m2

• Tầng 14, Tháp A

• View Landmark 81

Liên hệ xem nhà Vũ Đức Duy  0909988466

Tầng 14 - 1PN THE MARQ 1.000$ | Cho thuê Căn Hộ 1 Phòng ngủ Hạng Sang Quận 1 THE MARQ, Tầng 14, Giá thuê 1.000$ tháng View landmark 81
Tầng 14 – 1PN THE MARQ 1.000$ | Cho thuê Căn Hộ 1 Phòng ngủ Hạng Sang Quận 1 THE MARQ, Tầng 14, Giá thuê 1.000$ tháng View landmark 81

Tầng 14 - 1PN THE MARQ 1.000$ | Cho thuê Căn Hộ 1 Phòng ngủ Hạng Sang Quận 1 THE MARQ, Tầng 14, Giá thuê 1.000$ tháng View landmark 81

 

Tầng 14 - 1PN THE MARQ 1.000$ | Cho thuê Căn Hộ 1 Phòng ngủ Hạng Sang Quận 1 THE MARQ, Tầng 14, Giá thuê 1.000$ tháng View landmark 81

 

z3570972515497 492feaa367b22b823554ca040983d8b5